Ticket for artist event talk / Thursday 23rd May 6.30 - 8.30 pm

£3.50

Special Event : Rub & Roll Artist talk

Thursday 23rd May  6.30 - 8.30 pm 

Join the artists & mentors, with curator Zoë Gingell for a discussion of ideas and themes brought through the project and the process of paper based Collagraph, intaglio & solar etching.

Ticket Includes a drink of your choice from our licensed bar.

Digwyddiad Arbennig : Sgwrs Artistiaid Rub & Roll

Dydd Lau2 3ain o Fai 6.30 - 8.30 yh 

Ymunwch â'r artistiaid a'r mentoriaid, gyda'r curadur Zoë Gingell, i drafod syniadau a themâu a ddaeth yn sgil y prosiect a'r broses o golagraff, intaglio ac ysgythru solar ar bapur.

Tocyn Yn cynnwys diod o'ch dewis chi o'n bar trwyddedig.